Къде да ни намерите

Адрес: гр. София 1202 ул. “Клокотница” 29
Телефон: 02/8310039
Факс: 02/8310039
E-mail: transstroyamad@gmail.com

Проектирани обекти

През последните години проектанти на “Трансстрой Автоматика и монтажи” АД успешно завършиха и защитиха следните проекти:

1. МК”Кремиковци” – АД, КНРС – вътрешно заводски ж.п. Колковози, част осигурителна и телекомуникационна техника:

 • компютърна централизация на гара Стомана, включваща 79 броя стрелки, 96 броя сигнали и 7 броя ж.п. прелези
 • вътрешни ел. инсталации на гара Стомана, включващи структурна кабелна система, електрозахранване на компютърната мрежа, технологична заземителна инсталация
 • двигателна инсталация за електрозахранване на външната и вътрешната апаратура на осигурителната техника
 • пожароизвестителна инсталация на гара Стомана
 • АТЦ с 50 поста и организация на връзките в гара Стомана
 • външно телефонно захранване на гара Стомана
 • радиостанции за маневрена връзка в гара Стомана

2.Електрификация на ж.п. линия Крумово – Първомай:

 • контактна мрежа
 • захранващи, тягови и обратни фидери
 • връзка между контактната мрежа и тяговите подстанции в участъка
 • секционни постове Пловдив и Поповица
 • преустройство на осигурителната техника на гари Крумово, Катуница, Поповица и Първомай

Електрификация ж.п. линия Първомай – Свиленград

 • контактна мрежа
 • тягови подстанции Димитровград, Симеоновград и Свиленград
 • секционни постове Ябълково, Черногорово, Бисер и турска граница
 • основно и резервно електрозахранване 110 KV на тягови подстанции Симеоновград и Свиленград
 • преустройство на електрически пресичания ВН и СрН в участъка
Трансстрой автоматика и монтажи АД

„Трансстрой автоматика и монтажи” АД има 105-годишна история. Предприятието е създадено през 1903 г. под името „Гарови строежи”. През 1951 г. е преобразувано в строително-монтажна организация "П.Т.Т. - СТРОЙ" /Пощенско телеграфно и телефонно строителство/ към Министерството на транспорта и съобщенията с предмет на дейност строителство на пощенски, телеграфни и телефонни връзки и централи.

През 1957 е реорганизирано в "Управление по строителството по транспорта и съобщенията" /УСТС/ със същия предмет на дейност.

От 1959 г. във връзка с еликтрификацията на железопътните линии в България, със заповед на министъра на транспорта и съобщенията, е преобразувано в „Монтажен район по транспорта и съобщенията”. С разпореждане на Комитета за стопанска координация от 01.01.1971 г. се съзадава ДСО „Трансстрой” – гр. София, като Управление „Автоматика и монтажи” е поделение към него. От март 1972 г. се преименува в „УАМ” и преминава към СД „Исстрой”-УАМ. През 1976 г. УАМ преминава в системата на Войските на Министерството на транспорта, а от 01.01.1977 г. със Заповед на министъра на транспорта отново преминава в СО”Трансстрой” – София, като Управеление „Автоматика и монтажи”. С решение №7 от 16.04.1987 г. на Министерски съвет, УАМ се преименува в СМП „Автоматика и монтажи”. Дейността на предприятието се осъществява на територията на цялата страна чрез създадените райони във: Варна, Пловдив и София.

През 1989 г. се създава ДФ”Трансстрой” – София като правоприемник на СМП”Автоматика и монтажи”. От 1994 г. ДФ„Трансстрой” се разделя на осем дружества, като едно от тях е „Трансстрой – Автоматика и монтажи” ЕООД.

С решение №2 от 26.01.1996 г. на Софийски градски съд се извършва вписване в промяната на дружеството в: „Трансстрой – Автоматика и монтажи” ЕАД, със седалище гр. София, община „Сердика”, ул.”Колокотница” №29, с предмет на дейност: „Изграждане и ремонт на осигурителни инсталации и автоматика в железопътен, автомобилен, воден и въздушен транспорт; слаботоково строителство в страната и чужбина; изграждане и ремонт на електрифицирани жп линии и градски електротранспорт в страната и чужбина; изграждане на всички видове строителни обекти на безопасността на движението и екологията; изграждане на комуникационни обекти, радио-релейни, телевизионни и други станции в страната и чужбина; строителство и ремонт на автомобилни пътища и техните инженерни съоръжения; изграждане и модернизиране на летища, пристанища, хидротехнически и други специализирани инфраструктурни обекти в страната и чужбина; жилищно строителство; лабораторни изпитания, инженерингова дейност; хотелиерство и турстически услуги; търговия и други дейности, които не са забранени от закона