Сертификат
Техническо осигуряване

Дружеството разполага с необходимата специална, инженерна техника, автотранспорт и подвижен ж-п състав, които са му необходими за изпълнението на работите предвидени в предмета на дейност, в пълен обем, с поддържане на оптимални производствени възможности. За домуването на техниката и поддържането й разполагаме с гараж и ремонтна работилница, а така също и със собствен жп прелез.В базите на фирмата е предвидена инфраструктура за разгръщане на ремонтни работилници така, че независимо от района в който се изпълнява обект логистиката му да е осигурена.В зависимост от задачите които изпълнява дружеството състава на механизацията се оптимизира и обновява.

ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

До 1980 г. “Трансстрой – Автоматика и монтажи” АД е единствената фирма в страната, която извършва строителство, модернизация и реконструкция на осигурителни инсталации, устройства за свръзка, сигнализация, централизация и блокировки. Общо са построени, модернизирани и преустроени 250 гари от различен тип в това число централна пътническа гара София и трите най-големи разпределителни гари в България – Подуене, Пловдив и Горна Оряховица.Дело на специалистите от фирмата е първата в България и единствена до сега Комплексна система за автоматизирано движение на влаковете (КСАУДВ) по първа железопътна линия в участъка София-Пловдив и диспечерската централизация по трета ж.п. линия София-Карлово. Фирмата извършва пълен инженеринг на осигурителна техника. От нас е проектирана и първата в България компютърна осигурителна инсталация в цеха за непрекъснато разливане на стомана в металургичния комбинат „Кремиковци” АД. Наши са и проектите за преустройството на електромеханичните централизации в участъка „Крумово - Първомай”. В последно време фирмата извърши ремонт и преустройство на съществуващата осигурителна техника в гарите Стралджа, Роман и Антон.Ние сме изградили и първата локомотивна сигнализация в системата на железниците.

ЛИНИИ ЗА СВРЪЗКА

В историческата справка беше отбелязано, че “Трансстрой – Автоматика и монтажи” АД е създадена първоначално като предприятие за пощенско-телеграфно, т.е. свързочно строителство.Независимо от това, че в последствие съобщенията се отделят от Министерството на транспорта и по този повод тази дейност се прехвърля в друга структура, предприятието продължава да строи линии за свръзка, усилвателни станции и пунктове основно в рамките на транспортните предприятия и главно в системата на БДЖ. Построени са стотици километри кабелни линии за свръзка, в това число и оптичната кабелна линия от гара София до гара Радомир. През периода от 2003 - 2005 г. дружеството печели търгове и успешно работи по подновяването на кабелната мрежа и в столицата.

НИСКОВОЛТОВИ И ВИСОКОВОЛТОВИ ЛИНИИ И ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОДСТАНЦИИ

Друга основна дейност на дружеството е строителството на нисковолтови линии и високоволтови линии за пренос на електрическа енергия. Основно такива обекти са изградени в енергийния комплекс „Марица-Изток”. При изпълнението на обектите по контактната мрежа, фирмата изпълнява строителство и монтаж на оборудването на трансформаторни подстанции и свързването им с високоволтовата преносна система. Построени са над 300 такива обекта, работата по изграждането на нови продължава.

За нас

КОНТАКТНА МРЕЖА

“Трансстрой автоматика и монтажи” АД започва изпълнението на работи по електрификацията на железопътната мрежа още през 1958/1959 г. , т.е. веднага след началото на този вид дейност в Република България. До момента от дружеството са електрифицирани около 2500 км ж.п. линии, което представлява над 70% от контактната мрежа в страната.Дружеството изпълнява обектите с пълен инжинеринг:

ПРОЕКТИРАНЕ

Заслужава да се отбележи пилотният проект за електрификация на железопътната линия “ПЛОВДИВ – СВИЛЕНГРАД” в участъка “КРУМОВО – ПЪРВОМАЙ”. Последният проект е пилотен, защото за първи път в България се разработва проект за контактна мрежа при скорост за движение на влаковете 200 км/ч. В тази връзка са разработени параметри и направени статистически изчисления и оразмерявания на всички елементи на фундаментите, стълбовете и контактната мрежа; ситуационни планове, напречни профили на окачването на контактната мрежа в гарите и т.н.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Дружеството изпълнява строителство на фундаменти и изправяне на стоманорешетъчни, стоманотръбни и бетонови стълбове за контактна мрежа на железопътен, трамваен, тролейбусен и метро транспорт. Изгражда контактна мрежа 27.5 кV за електрифицирани железопътни линии със скорост на движението на влаковете 160 и 200 км/ч., както и контактна мрежа за градски трамваен и тролейбусен транспорт.Най-големите обекти дружеството е изградило по времето на строителството на пръстена от двойни електрифицирани железопътни линии София-Мездра-Горна Оряховица- Варна и София- Пловдив-Карнобат-Синдел-Варна. Изпълнено е строителство за няколко стотин милиона лева.Освен това дружеството е изградило основната въздушна контактна мрежа на трамвайните линии в гр. София, както и тролейбусната контактна мрежа на почти всички градове с тролейбусен транспорт в България.

Строителство

СТРОИТЕЛСТВО НА ГРАДСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Работата на “Трансстрой – Автоматика и монтажи” АД по изграждането на градска транспортна инфраструктура се заключава в строителството и ремонт на:

  • Трамвайни линии
  • Тролейбусни линии
  • Софийски метрополитен

Като главен изпълнител на „Софийски градски електротранспорт” дружеството е построило и участвало в капиталния ремонт на над 30 км. контактна мрежа, трансформаторни подстанции и стрелкови улици в софийските трамваи;

Практиката по отношение на строителството и ремонта на тролейбусни линии е значително по-разнообразна. Построени са нда 450 км. тролейбусни линии в страната и в чужбина. В България-в градовете София, Перник, Видин, Хасково, Шумен и Варна. В Украйна-в гр. Староконстантинов и Новгород Волынски и в Русия в Ростов на Дон.

На първия етап на строителството на Софийския метрополитен “Трансстрой – Автоматика и монтажи” АД е главен изпълнител на захранването 825 V на контактната релса, цялостната кабелизация на диспечерската централизация,телекомуникационните кабели, прожекторното осветление на ПРОМ-Обеля, кабелите за телевизионната и часовниковата системи, осигурителните инсталации и монтаж на захранващите шкафове за напрежение 825 V.Работата на дружеството по изграждането на градска транспортна инфраструктура продължава и в настоящия момент.

ДРУГО СТРОИТЕЛСТВО

Освен изброените основни видове работи, които “Трансстрой – Автоматика и монтажи” АД изпълнява по своята специализация, от фирмата като главен изпълнител или подизпълнител е монтирано и електрооборудването на:

  • летищните комплекси в гр. Горна Оряховица и София;
  • комуникационни обекти;
  • усилвателни и препредавателни релейни, радио релейни и телевизионни станции на върховете „Китка” и „Баба” в Стара Планина
  • телевизионните кули на връх „Снежанка” и „Копитото” на Витоша. В последните години дружеството изпълнява и капитален ремонт на железния път.
Имоти и логистика

СОФИЯ

Складова база „Илиянци”
Площ: 17 000 кв. м
Отлична транспортна и складова база, находяща се на ул. “Петър Панайотов” №22, с площ 17 дка, 3 броя покрити халета (с обща площ 2 дка), масивна сграда на 3 етажа (2000 кв.м РЗП), парцелът е асфалтиран, със собствен жп коловоз, отличен достъп, малка офис сграда. Базата разполага със собствен ж.п. коловоз, кранове, мотокари и друга механизация.

Складова база „Триъгълника”
Площ: 9 400 кв. м
Отлична база за транспорт и механизация, находяща се в кв. «Надежда» на бул. ” Мария Луиза” №195 в близост до бул. ” Рожен”. Съдържа: площ 7 дка за паркинг (асфалтиран плац), халета с 3 броя сервизни канала зa ТИР-ове, с РЗП 400 кв.м., ток, 2 собствени водоизточника.

Административна сграда
Площ: 1000 кв.м
Дружеството притежава три етажа от административна сграда в центъра на столицата, находяща се на ул. “Клокотница” №29.

ПЛОВДИВ

Складова база “Пловдив”
Площ: 13800 кв.м
База Пловдив се намира в Югоизточна промишлена зона и включва застроени и открити складови площи с различни праметри.

СТАРА ЗАГОРА

Общежитие и терен в “Старозагорски минерални бани”
Площ: 10 000 кв. м.
Дружеството притежава общежитие с 120 легла за работници и служители, находящо се в Старозагорски минерални бани.

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Складова база „Горна Оряховица”
Площ: 16 331 кв.м
Базата е разположена върху терен, находящ се на ул. «Крайречна» №1 и разполага с открити складови площи.